Senaryo Yazarlığı

Sinema filmi, televizyon filmi ve dizi üretim aşamalarının temeli olan senaryonun bütün açılardan ele alındığı dramaturji karakter oluşturma ve olay örgüsü konularında yayınlanmış örneklerle eğitim vererek daha sonra katılımcıların kendi alanlarına karar verecekleri bir senaryo eğitim programıdır.

*Anlatı Geleneğine Giriş 1
*Senaryo Nedir? Dramatik Yazımın Temelleri Nelerdir?
*Anlatı Geleneğine Giriş 2
*Dramatik Hareket (İstek, Engel, Çatışma)
*Masalların Biçimbilimsel Tahlili 1
*Senaryoda Üç Katman ve Üç Perdeli Yapı
*Masalların Biçimbilimsel Tahlili 2
*Olay Kavramı, Olay Örgüsü ve Olay Örgüsünü Şekillendiren Araçlar
*En Eski Hikâyenin Peşinde
*Dramatik Yapıda Keşif ve Karar Anları (Atölye Çalışması: 5 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi)
*Efsane, Mit, Kıssa 1
*Senaryoda Karakter Kurma
*Efsane, Mit, Kıssa 2
*Senaryoda Tema Kavramı, Kullanımı ve Etkileri
*Kahramanın Bitmeyen Yolculuğu
*Diyalog Yazımı
*Anlatının Psikanalizi
*İyi Bir Diyalog Sahnesi Yazmanın İpuçları (Atölye Çalışması: 10 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi)
*Anlatının Toplumsal İşlevi
*Logline, Sinopsis, Tretman ve Çekim Senaryosu
*Anlatının Hikemi Yükü 1
*Yeniden Yazım Sürecinin İncelikleri 1 (Atölye Çalışması: 15 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi)
*Anlatının Hikemi Yükü 2
*Yeniden Yazım Sürecinin İncelikleri 2 (Atölye Çalışması: 15 Sayfalık Senaryo Yazımı ve Değerlendirilmesi)

Elif Eda KARAGÖZ

Yönetmen / Senarist

Detay

Gökdemir İhsan

Yazar

Detay

Eğitim Süresi: 72 Saat

Kampüs: Taksim

Ders Günleri: Salı - Çarşamba

Ders Saatleri: 18:30 – 21:30