Reklamcılık

Pazarlama ağı içerisinde önemli bir yere sahip olan reklam olgusunu; kavramsal temellerinden üretim süreçlerine, etkilerinden bileşenlerine kadar bütün yönleriyle kavratmayı amaçlayan eğitim programıdır. Reklamcılık eğitiminin amacı; reklam sektöründe yer almak isteyen ve bu alanda mesleki hedefleri olan öğrencilere, ihtiyaç duyacakları temel donanımı kazandırmak, fakat aynı zamanda medya – iletişim dünyasında diğer alanlarda çalışacak olan öğrencilere de, sıklıkla karşılaşacakları reklam kavramına ilişkin ufuk açıcı bir bilgilenme imkânı sunmaktır.

 • Reklamın tanımı
 • Reklamın dünyada ve Türkiye’de gelişimi
 • Reklamcılığın temel kavramları
 • Reklamcılıkta mesleki tanımlamalar
 • Reklam ajanslarında organizasyon ve işleyiş
 • Reklamda ekolleşme ve belli başlı ekoller
 • Reklam mecraları
 • Reklam türleri
 • Reklam ve iletişim dünyası
 • Reklamın sosyal bilimsel alanlarla ilişkileri
 • Reklam üretim ve uygulama süreçleri
 • Reklam kampanyaları
 • Reklamda yaratıcı düşünce
 • Marka yönetimi
 • Metin yazarlığı / Reklam yazarlığı
 • Hedef kitle
 • Tüketici davranışı
 • Medya planlama ve strateji
 • Reklamcılıkta ölçümleme
 • Reklamcılıkla ilgili kuruluşlar
 • Reklam ve etik

Meral AKYILDIZ

Beşiktaş Kız Lisesi’nde tamamladığı ortaöğrenimin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı okumuş, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Detay

Reklamcılık - Taksim Şubesi

3 ay - 72 Saat

Cumartesi: 13:00-16:00

Pazar: 13:00-16:00