Metin Yazarlığı

Metin yazarlığı dersleri uygulamalı bir seminer şeklinde gerçekleşmektedir. Derslerde temelde kurmaca edebiyat metinlerinin (öykü, roman, vb.) nasıl üretildiği üzerinde durulacaktır. Bu nedenle kurmaca metnin öğeleri (zaman, mekan, olay örgüsü, karakterizasyon, vb.) tartışılacaktır. Türk ve dünya edebiyatından seçilen metin örnekleri üzerinden kurmaca metinde zamanın kullanılması, olayın geçtiği mekânın hikayedeki yeri ve anlama katkısı, hikaye karakterlerinin yaratılması, olay örgüsünün belirlenmesi, klasik ve modernist anlatılar, farklı edebi türler ve metinlerde heyecanı arttırmak için dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular işlenecektir. Bu dersin amacı, katılımcıların kurmaca metin üretirken dikkat etmeleri gereken metin unsurları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Katılımcıların yazdıkları metinler tartışılacak ve öğrencilere geri dönüt verilecektir.

 • Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar
 • Reklam ve Etik
 • Reklamcılıkta Ölçümleme
 • Reklamcılıkta Yeni Trendler
 • Reklamda Kreatif Süreç ve Metin Yazarlığı – Reklam Yazarlığı
 • Kreatif Süreç ve Biref
 • Brief Metinleri ve Formları
 • Teori ve Pratik Uygulamalar
 • Araştırma
 • Metin - Reklam Yazarlığ
 • Konsept Geliştirme
 • Teori ve Pratik Uygulamalar
 • Görselleştirme
 • Ön Hazırlık – Layout
 • Sunum
 • Yayın Yapan Reklam Araçları için Metin Yazarlığı
 • Teori ve Pratik Uygulamalar
 • Basılı Reklam Ortamları için Metin Yazarlığı
 • Örnek Analizler
 • Açık Hava, Transit ve POP Uygulamaları için Metin Yazarlığı
 • Dijital Reklamcılık ve Metin Yazarlığı
 • Yeni Medya ve Dijital Reklamcılık
 • Yeni Medyada Metin Yazarlığı
 • Web Tasarımında Metin Yazarlığı
 • Growth Hacking

Esra YILDIZ

Detay

Metin Yazarlığı - Taksim Şubesi

3 ay - 72 saat

Cumartesi: 14:00-17:00

Pazar: 14:00-17:00