Metin Yazarlığı

Metin yazarlığı dersleri uygulamalı bir seminer şeklinde gerçekleşmektedir. Derslerde temelde kurmaca edebiyat metinlerinin (öykü, roman, vb.) nasıl üretildiği üzerinde durulacaktır. Bu nedenle kurmaca metnin öğeleri (zaman, mekan, olay örgüsü, karakterizasyon, vb.) tartışılacaktır. Türk ve dünya edebiyatından seçilen metin örnekleri üzerinden kurmaca metinde zamanın kullanılması, olayın geçtiği mekânın hikayedeki yeri ve anlama katkısı, hikaye karakterlerinin yaratılması, olay örgüsünün belirlenmesi, klasik ve modernist anlatılar, farklı edebi türler ve metinlerde heyecanı arttırmak için dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular işlenecektir. Bu dersin amacı, katılımcıların kurmaca metin üretirken dikkat etmeleri gereken metin unsurları hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Katılımcıların yazdıkları metinler tartışılacak ve öğrencilere geri dönüt verilecektir.

 • Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar
 • Reklam ve Etik
 • Reklamcılıkta Ölçümleme
 • Reklamcılıkta Yeni Trendler
 • Reklamda Kreatif Süreç ve Metin Yazarlığı – Reklam Yazarlığı
 • Kreatif Süreç ve Biref
 • Brief Metinleri ve Formları
 • Teori ve Pratik Uygulamalar
 • Araştırma
 • Metin - Reklam Yazarlığ
 • Konsept Geliştirme
 • Teori ve Pratik Uygulamalar
 • Görselleştirme
 • Ön Hazırlık – Layout
 • Sunum
 • Yayın Yapan Reklam Araçları için Metin Yazarlığı
 • Teori ve Pratik Uygulamalar
 • Basılı Reklam Ortamları için Metin Yazarlığı
 • Örnek Analizler
 • Açık Hava, Transit ve POP Uygulamaları için Metin Yazarlığı
 • Dijital Reklamcılık ve Metin Yazarlığı
 • Yeni Medya ve Dijital Reklamcılık
 • Yeni Medyada Metin Yazarlığı
 • Web Tasarımında Metin Yazarlığı
 • Growth Hacking

Esra YILDIZ

Detay

Gökdemir İHSAN

1972 yılında İstanbul’da doğdu. Karşılaştırmalı edebiyat, felsefe ve toplumsal düşünce alanlarında eğitim gördü. Amatör tiyatro toplulukları için oyun müzikleri ve koral düzenlemeler yaptı. Katakofti: Sekizli Muamma Hikâye adlı eserini 2009 yılında Simurg Yayınları, Kurmaca Alıştırmaları adlı eserini ise 2010 yılında Sel Yayıncılık yayımladı. Deneysel edebiyat alanında kurmaca eserler veren yazar, edebiyat teorisi alanında çalışıyor ve anlatının binlerce yıldır değişmeyen örüntülerinin işlendiği “Kurmaca Alıştırmaları” başlıklı bir yazı atölyesini yönetiyor.

Detay

Metin Yazarlığı - Taksim Şubesi

3 ay - 72 saat

Salı: 18:30-21:30

Çarşamba: 18:30-21:30