Marka Yönetimi ve Strateji Planlama

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi eğitimi, öğrencilerin modern işletmecilik ve pazarlama yönetimi uygulamalarını içselleştirmelerini sağlamanın yanı sıra, marka yönetiminde derinleşerek, kurumlarını müşteri odaklı bir yaklaşımla ileriye götürecek bilgi ve becerileri edinmelerini hedefler.Stratejik pazarlama yönetimi işletmenin rekabetçi gücünün ve tüketici gereksinimlerinin değerlendirilmesi neticesinde, örgütün hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile analiz, planlama, uygulama ve kontrole dayalı çok kapsamlı bir dizi eylemi içerir. Nitekim, günümüzün giderek çetinleşen rekabet ortamında, pazarlama stratejilerini değişen piyasa şartları ve tüketici ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturan firmalar başarılı olabilmektedir. Bu başarıyı yakalamak için de “marka geliştirmek” büyük önem kazanmaktadır.

 • Marka Nedir? Marka olmak ya da marka olamamak?
 • Marka Bilinirliği
 • Hedef Kitle
 • Tüketici Davranışı
 • Marka Konumlandırması
 • Marka Stratejisi
 • Swot Analiz
 • B2 B marketing - B2C Marketing
 • Marka ve Lokalleşme Stratejileri
 • Reklam ve stratejik marka yönetimi
 • Digital Marketing ve sosyal birleştirmeSosyal Medya
 • Halkla İlişkiler
 • Startejik planlama ve yönetimi etkinlik
 • Online ve offline event stratejileri

Marka Yönetimi ve Strateji Planlama - Taksim Şubesi

3 ay - 72 Saat

Perşembe: 19:00-21:00

Cuma: 19:00-21:00